top of page

Förbättra prestandan i er maskin

Uppmätning & Uppriktning

Uppmätning speglar tillståndet på er maskin och mätresultatet visar vilka förbättringar som krävs för att öka prestandan och produktiviteten. Uppriktning av maskin ska gärna göras regelbundet speciellt om marken som verkstaden är byggd på är instabil.

Uppmätning

Vi på Swedish Machine Tool Company har kompetens och utrustning för att säkerställa korrekta mätresultat. Ett korrekt utfört mätresultat speglar tillståndet på er maskin.

Efter uppmätningen presenterar vi ett mätresultat där vi kan utläsa vilka förbättringar såsom mjukvaror, justeringar och reparation som maskinen är i behov av - för att öka prestandan och produktiviteten i er maskin.

 

Vi erbjuder  följande uppmätningar

  • Geometriska uppmätningar

  • Positionerings- och repeteringsnoggranhet

  • Uppmätning av dragkraft i spindlar

  • Uppmätning av chuckkraft

Uppriktning

Alla underlag rör sig, men beroende på på hur tjock grunden är så rör den sig olika mycket. För att behålla precisionen i er maskin är en uppriktning av maskinen ett effektivt sätt att säkerställa exakt produktion.

Beroende på hur er situation ser ut så krävs uppriktning mer eller mindre sällan.

 

Tunga maskiner (över 10 ton) på instabila underlag = Var 3:e - 5:e år 

 

Lättare maskiner (under 10 ton) = Mer sällan.

bottom of page