top of page

En kostnadseffektiv investering

 

Retrofit

Funderar ni på att renovera er maskin? CNC-svarv, CNC-Fräs, flerop, manuella maskiner - vi åtar oss samtliga fabrikat på marknaden. Vi erbjuder hel- eller delrenovering till ett mycket förmånligt pris där arbetet beroende på omfattning kan utföras i i någon av våra serviceverkstäder eller på plats hos er.

En helrenovering av er maskin inkluderar:
 • Statusbedömning, provkörning och kontroll

 • Nedmontering och tvättning av maskinkomponenter

 • Prismor slipas/fräses/skavs

 • Bord hyvlas

 • Växellådor renoveras med nya lager, bussningar och komponenter byts vid behov

 • Spindelmotor och matningsmotor kontrolleras eller renoveras

 • Trapetsskruvar och muttrar eller kulskruvar byts eller renoveras

 • Byte av alla avstrykare och nödvändiga drivremmar.

 • Nedmontering och genomgång av spindelhus

 • Smörjsystem eller hydrauliksystem renoveras

 • Omlackering med två-komponents färg

 • Inmätning och justering av frånslag, kilar etc.

 • El byts ut eller moderniseras

 • Montering av arbetsbelysning vid behov

 • Montering av automatisk verktygslåsning pneumatisk/hydraulisk (Tillbehör)

 • Provbearbetning och uppmätning inmätning enligt protokoll för ny maskin

 • Dokumentation av uppmätningsprotokoll bifogas vid leverans

 • Noggrann kontroll av hela maskinen så att ingen del undgår genomgång

 • På CNC maskiner byts/uppdateras gamla styrsystem om så önskas

Uppgradering av styrsystem

Har ni en maskin som mekaniskt fungerar bra men som har ett föråldrat styrsystem? Då är det lämpligt, och kostnadseffektivt att uppdatera maskinen med ett nytt styrsystem.
 
Vi ordnar detta bytet åt er - Er trotjänare får ett nytt liv och ni får fler bearbetningsmöjligheter. Dagens moderna styrsystem från t.ex. Heidenhain, Siemens och Fanuc innehåller fler bearbetningscykler, funktioner som effektiviserar bearbetningsprocessen samt är lätta att programmera.

Vid byte av styrsystem har vi givetvis även en tjänst för utbildning av er personal så att ni kan nyttja systemets fulla kapacitet.

Det går även att kombinera ert styrsystemsbytet med service, hel- eller delrenovering för att se till att även det mekaniska fortsätter fungera lika länge som det nya styrsystemet.

Utförda 2016-2020  

Exempel på renoverade maskiner
bottom of page