top of page

Andas ut, vi löser det!

Serviceavtal

Med serviceavtal kan du öka tillgängligheten i dina maskiner samt undvika produktionsstopp. Vi erbjuder serviceavtal för både enskilda maskiner och hela produktionsanläggningar.

Vi kan erbjuda er tryggheten att teckna serviceavtal med fasta priser.

Detta ingår i våra serviceavtal:
 • Statusbedömning, provkörning och kontroll

 • Nedmontering och tvättning av maskinkomponenter

 • Växellådor renoveras med nya lager, bussningar och komponenter byts vid behov

 • Spindelmotor och matningsmotor kontrolleras eller renoveras

 • Trapetsskruvar och muttrar eller kulskruvar byts eller renoveras

 • Byte av alla avstrykare och nödvändiga drivremmar.

 • Nedmontering och genomgång av spindelhus

 • Smörjsystem eller hydrauliksystem renoveras

 • Omlackering med två-komponents färg

 • Inmätning och justering av frånslag, kilar etc.

 • El byts ut eller moderniseras

 • Montering av arbetsbelysning vid behov

 • Montering av automatisk verktygslåsning pneumatisk/hydraulisk (Tillbehör)

 • Provbearbetning och uppmätning inmätning enligt protokoll för ny maskin

 • Dokumentation av uppmätningsprotokoll bifogas vid leverans

 • Noggrann kontroll av hela maskinen så att ingen del undgår genomgång

 • På CNC maskiner byts/uppdateras gamla styrsystem om så önskas

Vad är fördelen med ett serviceavtal?

Har ni en maskin som mekaniskt fungerar bra men som har ett föråldrat styrsystem? Då är det lämpligt, och kostnadseffektivt att uppdatera maskinen med ett nytt styrsystem.

 

Vi ordnar detta bytet åt er - Er trotjänare får ett nytt liv och ni får fler bearbetningsmöjligheter. Dagens moderna styrsystem från t.ex. Heidenhain, Siemens och Fanuc innehåller fler bearbetningscykler, funktioner som effektiviserar bearbetningsprocessen samt är lätta att programmera.

Vid byte av styrsystem har vi givetvis även en tjänst för utbildning av er personal så att ni kan nyttja systemets fulla kapacitet.

Det går även att kombinera ert styrsystemsbytet med service, hel- eller delrenovering för att se till att även det mekaniska fortsätter fungera lika länge som det nya styrsystemet.

bottom of page