top of page

En nystart med erfarenhet

Om oss

SMT, Swedish Machine Tool Company AB, uppstod ur ett stort förändringsarbete under hösten 2020. Maskintillverkarna SMT-Swedturn,  Storebro Machine Tools  och SMT-Fräsmaskiner blev då varumärken under Swedish Machine Tool Companys vingar. Målet med sammanslagningen och centraliseringen av resurser är att återigen bli en betydande verktygsmaskinstillverkare i Sverige och i världen. Samordningen ger synergier vars syfte är att effektivisera produktionen och eftermarknaden för verktygsmaskiner, allt med bas i Sverige. SMT-fräsmaskiner under ledning av Johnny Prydz har sitt primära fokus på fräsmaskiner och fräsmaskinsrelaterad teknologi. Johnny Prydz axlar samtidigt ansvaret att samordna de olika SMT-bolagens utbud mot den lokala europeiska marknaden, såväl som mot den internationella marknaden.
 
Den nya produktionssiten lokaliseras till Främmestad, en timme utanför Göteborg. Med 4000kvm maskinmontage, showroom, service och support blir detta det nya huvudkontoret för verksamheten. Befintliga verkstäder i Varberg och Köping kommer fortsatt producera delar till maskinerna samt vara sälj- och servicekontor. Även i Valdermarsvik öppnas ett service och säljkontor. 

4000 kvm montagehall och showroom

Swedish-machine-tool-company-showroom-fr
bottom of page