top of page

Finns det ingen maskin som tillgodoser ditt behov?

Specialmaskiner

Vi erbjuder specialmaskiner som är helt byggda efter dina behov. Maskiner och utrustning byggs och utvecklas i samråd med dig som kund för att du ska ut så mycket som möjligt av din produktion. Maskinen konstrueras, kundanpassas och tillverkas i vår fabrik i Främmestad eller i Varberg där vi har byggt specialmaskiner sedan 1996 - allt från glassförpackningmaskiner till lådviksmaskiner. 

Projekt
  • Uppstartsmöte

  • Kundspecifikation

  • Offert

  • Konstruktion efter kundens behov.

  • Konstruktionsgodkännande

  • Tillverkning

  • Installation

Vad är fördelen med en specialmaskin?

Dagens maskiner är konstruerade och byggda för att tillgodose många olika typer av produktion så när du specialbeställer en maskin kan produktionstakten oftast ökas pga alla steg i maskinen anpassas efter produktens dimensioner och material. Idag utgår vi ofta från någon av vår grundmaskiner som sedan optimeras utifrån dina behov.

bottom of page